03/25/2008
Biệt Khúc 4

Cây đã khô, lá đã vàng

Yêu em mấy độ hoa tàn, nguyệt lu

Tay che gió cát mịt mù

Nắng thương tóc hạ, mưa sầu giọt thu

Chim về núi, lá tương tư

Tim tôi héo cạn, hồn người tang thương

Xuân xanh mấy nẻo hoang đường

Bóng xa xưa thoáng bên tường rêu phong

Khăn ảo mộng, áo phù vân

Khóc đi em để tạ lòng nhân gian

Trăm năm hờ hững đá vàng

Gom trong niềm nhớ, ngổn ngang nỗi sầu

Thôi về, ừ nhỉ, về đâu ?

Lên xe, cũng một chuyến tàu thiên thu

Ngọc Phi