01/25/2009
Mạc lộ Xuân

Mài kiếm dưới trăng – Tranh : Trần Thanh Châu (bút chì)-Trại cải tạo Long Giao 1976

 

Người đã một thời kiêu bạc lắm

Thanh gươm yên ngựa thét ngang trời

Biển  lớn cá kình chưa vượt sóng

Mà đành cúi mặt nước non ơi

 

Đêm đêm người mộng về quê cũ

Tiếng quạ kêu buồn như tiếng than

Quạ kêu nghe não lòng viễn xứ

Ly khách nhìn lên kiếm bóng trăng

 

Ngồi giữa thềm sương mà uống rượu

Một chén cuồng điên một chén cay

Người gọi hồn ai trên mạc lộ

Về thăm thành quách một đêm say

 

Xuân cứa trong tim thơ rướm máu

Nhớ ai lệ chảy một đêm hờn

Mười năm lưu lạc như cơn mộng

Ly khách về đâu vạn lý hề

 

Phạm Ngọc Phi