02/25/2009
Lục Bát

Chiều Lục bát–Tranh:Trần Thanh Châu ( bút bi) –Trại cải tạo Long Giao 1976

 

Lục bát chim xanh

 

Con chim nó hót trên đồi

Tiếng kêu thảm thiết một trời binh đao

Rồi chim nằm chết phương nào

Buồn cây rơi rụng lá chào thiên thu.

 

Phạm Ngọc Phi

 

 

Lục bát Hổ ngươi

 

Tay không che mặt giữa trời

Xuân xanh đã cạn nụ cười đã khô

Trăm năm giòng nước lặng lờ

Ta nằm hấp hối bên bờ hổ ngươi

Bây giờ tàn một cuộc chơi

Đợi thơ rời rụng đôi lời biệt xuân

 

Phạm Ngọc Phi

Xuân 2004