11/20/2014
Ngọc Phi : Về không cùng

clip_image002

Tranh : Trần Thanh Châu

 

Là tháng năm, thôi cạn mạch sầu
Thơ nằm hiu quạnh, nhạc vi vu
Ta ơi! nghe tiếng ta đồng vọng
Và tiếng muôn trùng vô lượng ru

Là dấu yêu, thôi tận tuyệt rồi
Em vui buồn trong thế giới tôi
Một mai trong chốn nhân sinh ấy
Còn chút dư âm để ngậm ngùi!

Là khát khao, thôi bỏ lại đời
Từng đêm ước vọng đã mù khơi
Trăm năm một kiếp bao dâu bể
Về với trăng sao đến cuối trời

Ôi thế nhân! Xin giã biệt người
Con đường nắng gió cũng phai phôi
Mang cả tiếng cười cùng mắt lệ
Về cõi vô ưu, một cõi trời

Linh hồn ta ! thôi nhé, linh hồn
Một lần còn đứng giữa càn khôn
Chia tay nhật nguyệt khong hò hẹn
Vuốt mặt mà đi về không cùng !
Ngọc Phi

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2014