12/08/2015
Hoàng Xuân Sơn : đông thử

clip_image002

Tình yêu và Cuộc sống –Tranh : Mai Tâm

 

tuyết thở qua sân củi

trắng xóa một trời đông

nghe hang hóc trùm kín

mơ đêm bếp lửa hồng

 

lửa ngúm rồi vạn dặm

đường xa đường xa quê

ai quynh vành khăn gió

phía hừng đông não nề

 

tuổi sớm đi rất sớm

tuổi già treo bóng lâu

cây trên đầu lộn ngược

xui hưng phế bắc cầu

 

con sâu trong mũi chích

lũ chuột xám bất tường

cứng đá. vô phương nhích

một hiệu ứng tà lung

 

thanh đồng rình một quãng

hú cùng râu tóc dài

 

hoàng xuân sơn

4 dec. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2015