02/25/2017
Hoàng Xuân Sơn: ngày dài & mùa bịnh

_MG_6467

 

Ảnh-Lưu Na

 

ngày dài

cừ khôi cũng mặc

kỳ khôi

môi son nguyên đán

lửa mồi xanh khuya

đường dây nhẫn.  nhịn nghe là

một âm sao rớt

một tà huy lay

mượn giùm khúc khuỷu bàn tay

khơi nhẹ

vốc nhẹ

một ngày thiên thu

 

 

mùa bịnh

thôi mùa dịu giọng

à        ơi

tuổi thơ phơn phớt

tuổi đời

ơn

sâu

cho xin nhẹ với

qua cầu

ôm theo sương nắng

tiệp mầu nguyên lương

 

hoàng xuân sơn

mười hai mười hai mười sáu

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2017