06/30/2017
Như Thương: THẤM ĐẪM MỘT DÒNG SÔNG

tham dam


Hát đi tiếng hát dòng sông

Chở phù sa đỏ, chở dòng ca dao

Chở bầu sữa mẹ ngọt ngào

Ầu ơ con nước nghiêng chao đoạn đành

Nghe buồn mắt lệ vòng quanh

Nước son Tháng Sáu riêng dành cho con

Nhánh sông nghẹn lúc trăng tròn

Đến khi trăng khuyết chẳng còn mênh mông

Mặn lòng thấm đẫm khúc sông

Phù sa biền biệt trĩu lòng quê hương

Vỗ về sông nước dặm trường

Đầy vơi chẳng tiếc chỉ thương lở bồi

Đợi phù sa… sẽ về thôi

Nhớ màu son đỏ trôi xuôi dạt dào

Lục bình tím có nghẹn ngào

Có bồi hồi dạ, phương nào ngóng trông


Như Thương