T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Sáu 30, 2017

Hoàng Xuân Sơn: chạm trán kỳ cùng & đi

  chạm trán kỳ cùng mùa hè chăn đơn.  mỏng con tầu đơn thọai chạy rúc vô rừng bóp họng đêm cái diều táo tợn nắn mây phù thũng hạnh phúc hạnh phúc cao lên hư vô xây xẩm.  tháp lời xin thủng đáy dây thiêng nắn nót phong cầm mùa hè những chuyến đi

Đọc Thêm »

Như Thương: THẤM ĐẪM MỘT DÒNG SÔNG

Hát đi tiếng hát dòng sông Chở phù sa đỏ, chở dòng ca dao Chở bầu sữa mẹ ngọt ngào Ầu ơ con nước nghiêng chao đoạn đành Nghe buồn mắt lệ vòng quanh Nước son Tháng Sáu riêng dành cho con Nhánh sông nghẹn lúc trăng tròn Đến khi trăng khuyết chẳng còn mênh

Đọc Thêm »
Lưu Trữ