08/03/2017
Hoàng Xuân Sơn: mất mát & bài mưng

hố tư tưởng

 

Hố Tư Tưởng – Tranh: Mai Tâm

 

mất mát

 sáng. xơi quả trứng lòng đào

lâu không ăn mặn

dạt dào muối tăng

biển đời.  sự vụ cung quăng

nghe lông tơ mỏi.  nhập nhằng

máu

me

ừ.  trời nhuốm bệnh thì che

để người trực diện

hằm

được.  thua

 

 

bài mưng

cầu ải mình thường bước qua

chợt nghe tầm nụ là cà dưới xuân

quen rồi một chiếc gai đâm

không giật.  không thót.  chỉ bần thần             trôi

mưa.  bung giọt máu trên đồi

mặt trời ôm cột thu lôi động đình

thì về tơi tả cùng đinh

cái răng khôn.  muộn.  bỗng

thình lình

đau

 

hoàng xuân sơn

30 mai 2017

 

 

©T.Vấn 2017