09/12/2017
Hoàng Xuân Sơn: di trú & thời vũ & đâu cũng

khi tho di vao nhac

Tạm Trú- Tranh: Trần Thanh Châu

 

di trú

gởi Đoàn Minh Đạo

ngày chúng ta chia cắt bởi địa hình

lưỡi lê xén đường đi qua trí tưởng

là những cụm mây vắt ngang dòng sông

thời gian không gian đặc quánh trên mỗi nốt mù hồi ức

vườn chanh vàng lộc của những ngày thơ còn rậm đám ven hồ

lưới mưa* làm khuỵu xuống cọng lau mường tượng

trắng già âm thoa

mình nhìn thấy nhau từ những vệt thiều nâu tưởng

mầu của những cội cây thâm tù

bám vào đất hoang lệ

sở nhà chúng ta hằng có

là hang động của chú còng gió thong manh

vô cùng. là biển

những viên gạch che chắn ngày về

ngọn cỏ bồng lăn lóc

không hề minh chứng

rơi dội trúng mùa mưa

mưamưa ướt dột thềm nhà xanh rêu mái

trầm tư áo bụi

nghi ngút sắc mầu lạnh hoen ca thời vũ

3 tháng chín/2017

*Lưới Mưa, thi tập Đoàn Minh Đạo

 

thời vũ

cỏ nhọn đau tóe chân

vườn gai nếm dung tục

đời rạch ngọt vành khuyên

lưng trần cào sướt mảng

kỷ niệm bờ vú non

núi cong đồi tự lập

 

đâu cũng

ở đâu rồi cũng thế

nụ cười đanh mặt trưa

trì chiết mùi đất bỏng

râm ran khung kỷ hà

cỏn con về bến đậu

sông rồi cũng neo xa

ôi. hằng hà biển cát

mời mọc khúc dương tà

hoàng xuân sơn

thơ 95

 

 

 

 

©T.Vấn 2017