11/22/2017
Sử Mặc: Thơ Cấm Đờ Bờ

Tranh Cấm

Tranh Cấm – Tranh: Thanh Châu

 

cờ u cu

cu ba tình thiệt khui ra

cu má thậm thượt

cu bà cu ông

cu thằng cu tí lông ngông

thổi lên vẫn cứ

tồng ngồng cu em

Sử Mặc

bốn tháng mười hai 2016

[cu cụ đi đời]

 

củ. các thứ

củ đậu hành củ lạc đi

tìm cho được củ trối về sinh nhai

biến tấu củ lẳng ban mai

nằm nghe củ sắn kèo nài củ khoai

củ nâu phụng sự hình hài

hiến dâng củ tỉ sướng hoài ngàn năm

 

nằm bệnh tơ tưởng

nằm lâu đâm nhớ vốn lù

nằm đêm mơ thấy mù u rụng tràn

gậy núp nhờ bóng lang thang

khi trăng chập mí hai hàng thị dâm

nom sắc đứng như trời trồng

bên ngoài cửa ải bên trong hồng quần

ướt nhẹp rồi cái mung lung

Sử Mặc

6,7 tháng mười một 2017

 

thơ [lãng] xẹt

first sex

hắn dập dập một hồi

lập bập

cập rập

nhát

này anh bạn

đứng xớ rớ làm gì

chui đại dzô mùng đi

phẫu thuật

xoay xoay nắn nắn

hai hòn ying yang

sững sờ phía đưới

mất tiêu xóm làng

chớp

chớpchớp mi

rụng rụng xuống

cành mày

đọc trên báo

gà vịt đẻ ra

hột gà hột vịt

chim lele đẻ ra

hột gì

Sử Mặc

tháng chín mười bảy

 

dạ độc hành

buổi chiều đá cá lăn dưa

sút vô buổi tối luờ quờ thủ môn

đêm hôm lèn lỏi xuống đồng

túi thui nỏ chộ thần hồn mặt quân

té ra quần sút lưng quần

dòm ra sáng bạch tà huân núi đồi

Sử Mặc

17/1/2017

 

thơ cù nèo

thế kỷ trước

tặng hậu hiện đại

vzợ 1 chai chồng 1 chai

chai hia cách mạng hoa nhài

ngoài kia đêm vừa chín tới

hương còn sực nức ngày mai

goai dzìa

trốn làm. mà trốn đi mô

tỉnh. thời quay lại mả mồ cơm canh

thưa em cái bát mẻ sành

là giai do của hùng anh một đời

mờ rờ

tu mi thì có râu mày

nữ nhi đẹp ở má bầy trẻ. xinh

vì đâu người nỡ xập xình

nạ nùng chi

rất lạ

mà thấy quen ghê

đóng cửa huyện đề

mở khóa tam biên

một người tỉnh

một người điên

một thành phố chốt tật nguyền

thú

hoang

cuối tuần

chủ nhật chủ nhật phơi phới

chân thọt ra ngoài biên giới

thứ hai thứ hai sắp tới

mặt trời mặt trời chới vzới

hắn ca tàm xàm qua lỗ hổng

mù mây ăn hết mây mù

tình thiệt mù leo lên cây

rớt xuống đạo tràng oanh liệt

Sử Mặc

23 tháng tư vịt vờ 2017

 

 

 

©T.Vấn 2017