12/07/2017
Hoàng Xuân Sơn: vài bài sáu tám

 

Lối Đá

Lối Đá – Tranh: Mai Tâm

 

 

lừ mắt

tặng Cao hiền sĩ

                   gởi quý ôn Hồ Đình Nghiêm, Vũ Hoàng Thư

 bạn chỉ.  màu đỏ rượu kia

thì đây huyết thống

cặp kè thân thương

bạn cùng ta.                  chung

độ đường

đi lâu cũng cập chuyến buồn

tóc râu

hà cớ gì lơ chào nhau

để cho ngọn gió rầu rầu

ngộ

không

cứ man nhiên cứ

bốc đồng

ngàn năm rỗng ruột

còn

không

ghế ngồi

 

bình sự

tôi.  tự thở

với mình tôi

nghe ra thiền tụ

cũng rời chơn không

lảo đảo ngọn tâm phiêu bồng

cùng hoa lá nở mềm tông thức buồn

một đời người.  im lặng.  tuôn

thì con sóng vỗ cũng thường hằng

nghe

tôi thở.  hít.  tôi.  bộn bề

dài hơi.   dấu chỉ.  vào tê mê

chuyền

tóc còn xanh môi còn huyên

náo cùng thân nhiệt

một thiên sự  đầy

hoàng xuân sơn

24 nov. 2017

 

 

ngọc vẫn hồng

 

giữa dài và ngắn

                   giữa đêm và ngày

                   không còn lý sự

 

[đọc Thơ Ngắn, Đỗ Nghê]

 

đường dài như một nét mi

bằng nửa thế kỷ tựa kề vai thơ

tình của sông

ý của bờ

sóng đưa về một chút

ngơ ngẩn

còn

hoàng xuân sơn

26 tháng 11 năm 2017

 

 

 

 

©T.Vấn 2017