01/05/2018
Hoàng Xuân Sơn: chải làm gì. rối tóc

GHEBO-1
Chiếc Gối Xanh Bình Nguyên – Tranh: Thanh Châu

 

mịn và êm
như cỏ
cỏ hồng*.  cỏ mượt lông tơ
cỏ và tuyết**
đêm cỏ tuyết***
chiếc gối xanh bình nguyên
rụa ràn hương cỏ
hòn giả sơn sống nhờ
đêm châu lục
vành trăng diên vỹ ôm viền cong mỹ lệ
chứa chan suối nguồn
mùa sinh năng cởi trói
già đêm phún thạch
từ tâm

sắc như cỏ
cỏ cứa khuôn viên phập phồng
bình phương cái giống
lồ ồ cơn mê sinh thái
gã thợ săn
chim mồi
khu rừng kỷ nguyên chưa lập hóa
chuôi dao nạm bạc
đâm xuyên cơ phần gấu ó

vàng như cỏ
ngôi tùng đảng vụt tình si
đừng chải
cứ để rối nùi nghi thức
nơi cửa xôn xao
kiều tụng

hoàng xuân sơn

*ca khúc, Phạm Duy
**thi tập, Đỗ Quý Toàn
***truyện, Kiệt Tấn

©T.Vấn 2018