03/23/2018
Hoàng Xuân Sơn: Collage Khuất Đẩu. Người tử tù

tieng cho sua dem                             

Tiếng Chó Sủa Đêm – Tranh: Thanh Châu

bình minh xanh rớt nền trời

thâm u vẻ núi lấp vời cỏ cây

khu kheo ngược dốc.  bén.  đầy

mẹ đất cắt rốn sao dày thinh không

rủ yêu.  kén sắc vào               tròng

động tình bải hoải ầm long kẻ tù

dốc đá ngồi chồm hổm

như

giếng sâu lòng mỏi yếu

đờ                  mắt câm

ngục cái không ai thèm đâm

xuyên thủng áo tượng vũng bầm thực hư

trống hoác miền.  cõi

tội đồ

như tự mình đập vỡ ra          mặt người

cũng vừa sai dịch tanh hôi

mặt trời phun lửa cháy ngôi lạ lùng

như thổi tắt.  một cực cùng

không một ai khác cùng chung nhục hình

chỉ riêng cảm thức yên bình

là khi ngủ với cùng đinh

cuộc về

 

hoàng xuân sơn

mười tám tháng ba/2018

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018