04/29/2018
Hoàng Xuân Sơn: thỏa hiệp tháng tư

Thử Thách

Thử Thách – Tranh: Mai Tâm

 

đọc một bài thơ của VTS

 

  1. những con sông chưa bao giờ đánh mất linh hồn

sông tháo chạy

vì không thể sống chung

cùng lũ đỏ

những bợn nhơ dày xéo tâm thần

tuồng như những cột đèn trụ trì thâm niên

trầm trọng

đồng lõa với bóng tối

 

  1. trăng bay

tự phương trời đứng nghiêng

hay thẳng

vẫn là sông trăng hằng sáng

xin đừng làm

mương rạch tù đọng ù lì

cho vận trù của bọn người

âm mưu

bóp rã họng đất

 

  1. nước nước nước

mình cần nước khơi lại dòng chảy

đời xanh chúng ta không cần

nuôi sẹo

sông suối sẽ hồi sinh

bằng tâm cơ ngày mới

 

hoàng xuân sơn

26 tháng tư năm 2018

 

 

©T.Vấn 2018