07/18/2018
Hoàng Xuân Sơn: hát ví & diễn ca

nhac vang 1

Nhạc Vàng – Tranh: Thanh Châu

 

hát ví

tôi hát.  rất lâu.  với ngón tay

dưới khe.  huyền nhiệm.  cỏ lông mày

nước khum.  nôn nã.  bờ tận tuyệt

một nốt vành khuyên.  nhúm nhím.  mây

 

tưởng tượng.  hát cùng môi son đỏ

huyền không.  ví dặm.  trắng ngây người

chiều bày ra một vùng yên tĩnh

có tiếng gì.  thầm.  như tiếng rơi

 

tôi đang đi.  bỗng.  chuồi êm.  nắng

lẩm nhẩm.  một khúc hát.  huê tình

dưới chân.  con bọ.  nằm thu cách

dáng điệu vung tay của bộ hành

 

tôi hát. rồi im.  cùng vẻ lười

bởi vì tiếng nhạc đã bay hơi

ngàn năm sao nhãng mùa khô hạn

còn không em.  ở quá.  nụ cười

cuối tháng sáu, 2018

 

 

d i ễ n  c a

huyệt âm.  màu sấm dội

 

từng lứa mây chen sinh phần              trắng

ở trên đầu lùng mộ bạch

mai sau

bay vãng một khung trời chiều

khựng lại thể hình cong cớn

đường tà ve vuốt bao lâu

sực ứa ra vọng.  chồi

mê hảo

trăng trăng trăng              ngôi

biến đêm phù thủng

bàn cân ối nước tim khảo mặn

tình                       là tình

nơi chiếc đĩa xanh choáng vành

mật mỏi

hà cớ gì

đinh lăng

 

phục lửa khát khao bỏng

rát               ngừng kiều

bích vòng những lọn tóc

thả

kiểu cách ngồi trên hàng sứ mỏng

ở tầng biện hộ dung quang

tay khoảnh dài ra

sống một lần

tím điệu

bông nở không hề kêu

và rồi bấu chặt khúc cầm vơ vưởng

số mấy đàn âm phiên               nâu

quyến nãi

bộ hành rịn ngại vết

châu hoan

 

Hoàng Xuân Sơn

 

 

 

 

©T.Vấn 2018