08/27/2018
Hoàng Xuân Sơn: the writer

LN QuangTuan

  Nhà văn Lê Nghĩa Quang Tuấn (Ảnh: Nguồn Phovanblog)          

 

 

                                                    về một người lang thang màu chữ

 

tự viết.  rồi xóa đi

như buổi chiều móng nung hè phố

một người. tình yêu.  ối a cuộc đời

vẫn còn luyến tiếc

hương của hương

lồm cồm ngoài bãi rác

tăng thêm phế chất oi ả nhựa nồng

con búp bê đứng

người nằm thổn thức

ăn vào cửa bậu

làm làm làm                         làm

mãi ra thơ

đừng luyến tiếc

những tấm tranh hòn chồng

khấc lụn

giữa cọ và bút

chỉ còn lại sắc hoán nâu

phai dần cổ tích

 

hoàng xuân sơn

[kính tiễn lê-nghĩa-quang-tuấn]

cuối tháng 8 năm 18

 

 

 

©T.Vấn 2018