11/30/2018
Hoàng Xuân Sơn: hợp âm 3

clip_image002

 

hợp âm 3

ngã ba

là ngã ba nào

hàng xanh đã luỵ

hàng rào đã thưa

chừ thì

xấp xỉ ngày xưa

bọn mình 3 đứa

già nua thiệt rồi

thôi

cứ nghĩ lung một hồi

biết đâu hàng họ

còn rơi rụng

về

 

như

chai đỏ. chai trắng

đung

đưa

mà mình thì cứ cợt đùa như lai

bằng hữu vang như tiếng cười

như giọt mắt. chực

khóc người xưa sau

như tiếp liên một nhịp cầu

vì sông đã quỵ

vì mầu đã hư

bây giờ kể chuyện phù du

rồi ôm thực tế

vào mù sương

dâng

hoàng xuân sơn

25 nov. 2018

[một ngày mưa tuyết. quán Hồ Gươm.

với Cao Vị Khanh, Hồ Đình Nghiêm. thiếu Vũ Hoàng Thư]

©T.Vấn 2018