12/27/2018
hoàng xuân sơn: sinh nhật sắp tới / ngọ về

Song Mã -Tranh: Mai Tâm

 

sinh nhật sắp tới

tôi tự làm ngựa cưỡi tôi

với xương da cũ

với đời mới

xanh

với chim vẫn hót trên cành

dù hoa vẫn đẹp mong manh nỗi buồn

tôi mang tin tôi đầu hôm

thức cùng đêm nhạc

lóa cùng sao băng

cởi nhẹ khuy

nguyện ước rằng

tình yêu còn tới vĩnh hằng

khai sinh

ngọ về

ngựa. thì ngựa

một chút

chơi

con ngựa thượng tứ

vẽ vời

hoa

tôi bận áo khoác màu da

đội tóc màu bạc

la cà với

tôi

bạn

còn dăm mống

lơi khơi

thiệt xa. gần

thiệt?

nhủ trời muốn mưa

lạy trời

ướt nhẹp ngày xưa

ngày xửa còn biết

cười

đùa

như nhiên

hoàng xuân sơn

tháng 12.2018

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018