12/31/2018
Hoàng Xuân Sơn: Thời đại. Và những thứ nhan(g) khácCõi Người Ta – Tranh: Thanh Châu

 

Mùi

em nghe không mùi nhan(g)*

sắc ngún rùi tâm hão

của bố thí một đàng

người lung lay một nẻo

*nhại lưu trọng lư

Vệ sinh lũ

buổi sáng con chuột chà răng

con bọ liếm mặt

con sâu chùi

mồm

con quỷ nằm ị trong hòm

con ma bội thực

lom khom cuối vườn

một bầy con thú ngoài đường

Thách

từ kiến nghị

tới yêu sách

bắt đầu có điểm lách

thì mọi thứ

cũng nên tách

bạch

Kỳ

tới tháng thì nằm

tới rằm thì dậy

cứ động đừng đậy

chết ngộp cả bầy

Lạ

cả bọn quỳ gối xem vật lạ

và kính cẩn nâng vật lạ

lên đầu

hoàng xuân sơn

mùa nô-en 2018

 

 

©T.Vấn 2018