01/17/2019
Nguyên Lạc: TRẦM TƯ BÊN LY RƯỢU

Tranh (Thanh Châu)

 

(Tặng người bạn Tây Ninh: Hà Nguyên Du)

Thiên thượng phù vân như bạch y

Tu du hốt biến vi thương cẩu 

(Đỗ Phủ)

 

Rượu cay?

Mong rượu thêm cay!

Dù gì

ta cũng chỉ say một đời

 

Nhân sinh

vân cẩu bên trời!

Lợi

Danh

vọng tưởng!

đổi dời bể dâu!

.

Tiếc chi?

lời đẹp tình nhau

Chắc chi?

hạnh ngộ đời sau sẽ là

.

Thôi tôi

“bào ảnh huyễn mơ” [*]

Có. Không

tình đó

mép bờ nhân duyên!

.

Tùy thời

duyên hợp duyên tan

Buồn chi?

mây trắng trên ngàn vẫn bay

.

Trăm năm

trường mộng phương ngoài!

Để tôi huyễn mộng

tình ai đẫm quỳnh!

.

Nguyên Lạc

……………

[*] Như mộng huyễn bào ảnh – Kinh Kim Can

 

 

 

©T.Vấn 2019