01/24/2019
hoàng xuân sơn: vô nhã

Sen – Tranh: Mai Tâm

                    đọc lý thừa nghiêp

                   gởi nguyên giác

 

 làm thơ mà dán chữ phật

thì tánh không màng ung dung

ra ngõ còn e gặp gái

thì tâm vọng phượng đùng đùng

 

thiền ôi thiền ôi thiền ôi

nhắc tới thiền là chưa thiền

tự tâm dung đày trống rỗng

trống. cũng chưa là vô biên

 

làm sao được mềm như mái

sững cồ như cương dựng hàng

dương nhìn thấu âm huyền thoại

là mùi sực nức ngoài hang

 

tự nhiên là thân của mây

nhẹ cầm là nết của tay

chiếc áo không còn hơi hám

cởi hết cho mân sủng đầy

 

côi.  vẫn bề trên của đưới

lật ngược thế cờ trăng hoa

phương vị nào cũng là gió

phủ dụ con mắt nắng lòa

hoàng xuân sơn

23 tháng giêng 19

 

 

 

©T.Vấn 2019