02/21/2019
hoàng xuân sơn: nách/nằm/rượu

Vô Ưu – Tranh: Thanh Châu

 

nách

một lần.  tôi xốc nách tôi

tự mình quên đứng nên ngồi thiệt lâu

nách tôi tới chỗ buồn rầu

trước sau vẫn có một câu chuyện tình

nách tôi ra chốn thình lình

nắng mưa mưa nắng dập dình trăng sao

nách tôi về lại xứ nào

cho tôi đứng dậy cúi chào nguyên               tôi

 

nằm

nghiêng một lúc.  mòn

hơi

buồn buồn nằm ngửa

mà đời chẳng vui

con chuột ôm trứng ngủ vùi

một góc tiềm tiệm

một gùi lâm ly

nằm lâu

cũng chẳng ra gì

con mắt đã nhặm

còn chi mà

nhìn

 

rượu

bây giờ ngụm rượu hớp hồn

cơn say mẩn đỏ

đội buồn lên xanh

bây giờ

vụng dại đồng đanh

ngồi da diết giữa

hỗn mang

bụi

trần

và rồi phiến.  lạnh

như băng

mai sau cũng đến

thành thân bây giờ

 

hoàng xuân sơn

nov. 2018

 

©T.Vấn 2019