02/27/2019
hoàng xuân sơn: ẵm

Cái Bóng – Tranh: Thanh Châu

 

ông nội nhớ Ánh Vân

lúc trước tôi bồng con

bây giờ mình ẵm cháu

đi qua vùng nương náu

thấy một tạng mây ngời

tôi bơi bơi bơi bơi

[rề rà câu chuyện kể]

giữa miền vân sáng hệ

bây giờ tôi gọi khẽ

tên con cháu.  tên mình

sợi dây nào duy linh

óng ánh màu ngũ sắc

tôi nghe mình đậm đặc

giữa thương yêu xô bờ

tôi bỗng muốn làm thơ

nguyên như tờ giấy mới

 

 

hoàng xuân sơn

  1. 01. 19

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019