03/06/2019
hoàng xuân sơn: một ngày của phan

Mai Đêm – Tranh: Mai Tâm

 

tặng hải

 

tôi biết bạn làm thơ sáng sớm

chấp giọt sương trong điềm rưng rưng

tôi biết bạn làm thơ bữa trưa

để chụp bắt bóng ngọ chùng chình

 

vẫn là bạn ngồi im như tượng

mặt trời neo làm một giấc cao

ngọn gió phẩy xuống ngăn hồi hướng

nơi tâm thất vọng tiếng thì thào

 

nghe đâu bạn ủ thơ tới chiều

mái tranh lam viền bâu áo khói

tôi nhìn bạn thức giấc đêm búi

thu quén ngày mai chút diện người

 

tôi nhìn theo thấy bạn đứng yên

cảm thức như mặt phẳng thật hiền

phút giây nào cũng chăm hoàng diệu

na nhau về chốn cũ thần tiên

 

hoàng xuân sơn