03/18/2019
hoàng xuân sơn: đầu tư / cụ bị

Hội Ngộ -Tranh: Thanh Châu

 

đầu tư

 

tù ti

bánh với chả rán

quan lớn chui dưới bùn

nằm trơ chiếc cáng

 

ráng đốc phách

 em cứ phóc lên lưng anh cõng đi chơi

bề gì

thằng gù cũng đã ở nhà thờ đức bà

 

đụng độ

đụng nguyễn hoàng nam

 

đụng mấy ông già lèm bèm

gò qua gò lại

đường banh xoắn tít

 

vì sao

tại vì răng tóc quăn mà râu quặp

tự vì mũi không chịu dòm mồm

 

liệu pháp

cứ vỗ đồm độp vào mông một hồi

răng hết vẩu

 

thuốc

uống một viên trấn an

người cứ khật khà khật khừ

hóa ra thời tiết nhão nhoẹt

 

bình bằng

bạn có bao giờ nghe máu bò ngang

không lên

chả xuống

huyết thống huề vốn

một khi

 

khuyến mãi

chữ

nghĩa

vzậy thôi

đâu có ai mua bán

câu vè thời mạt vận

 

linh diệu

ngủ một đêm thiếu máu

sáng thực hồn dâng cao

sóng đánh tòa vô cảm

xanh đi.  biển nhiệm mầu

 

mặn mà với thân xác

trụ đời mang mang xa

bài lưu ca vời vợi

miệng gió thở tin nhà

 

sợi dây hồng đương cuộc

cởi trói một lần vương

thoái về tâm giác động

chớp ánh nợ vô thường

 

thức cho xong niềm thanh*

một ngày vi lô tận

lộng ngữ sát bên thành

tiếng cười mình rất ngắn

 

*ý thơ Tô Thuỳ Yên

 

 

cụ bị

đọc thơ thuỳ

tôi lỡ xỏ giày cùng mang ủng

ông đi nghìn dặm cũng ung dung

chân trần một vết đầy muôn thuở

cóp nhặt bao nhiêu cái lạ lùng

 

không cứ chăn dê làm lớn chuyện

lui về xóm nhạn cửa lấp vò

thơ đâu thâm thấp trò luyện ngục

ngun ngún âm tàn lửa cháy tro

 

chiếc lược mở đường ra tóc bí

càn khôn chim chóc hú họa rừng

triển hạn thân người không mấu chốt

kín niềm tao tác đậy nhà chung

 

có biết bao điều khoe điệu hạnh

tôi trong tổ kén diện tùng xoè

mới thấy hân trình không đơn giản

ai tặng cho mình chút đỏ hoe

 

ông cứ nhẩn nha mùa thơ cộc

tôi tráo trâng ca múa xập xình

đời người rồi cũng xuôi trảng lớn

giày ủng quăng rồi bước rộng rinh

 

hoàng xuân sơn

11 fév.  2019

tháng giêng tay rêm

 

©T.Vấn 2019