05/17/2019
Nguyên Lạc: THIÊN THU/CHẾNH CHOÁNG QUÊ HƯƠNG

Lối Đá – Tranh: Mai Tâm

 

 

THIÊN THU

 

Người đã đến. đã đi. như sương khói

Nghe trong hồn. sóng động. vỡ bờ tôi!

Sầu đoạn thủy. Thiên thu. Người vẫn biết [*]

Cổ độ chiều. Lữ khách. Trắng mây trôi!

 

……………

[*]  “Trừu đao đoạn thủy, thủy cánh lưu/ Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu” – Lý Bạch

 

 

CHẾNH CHOÁNG QUÊ HƯƠNG

 

Đất trời mang mang ai người tri kỷ?

Lại đây cùng ta cạn một hồ trường (Hồ trường – Nguyễn Bá Trác)

 

*

Say hay tỉnh?

Sao cuộc đời chếnh choáng?

Buồn hay vui?

Sao tâm thức… đoạn trường!

Ai tri kỷ?

Phương đoài vời xa đó!

Hãy cùng ta cạn một hồ trường

 

Chiều nắng quái

Quê nhà trong tâm tưởng

Lang thang!

Say?

Về đâu hở? Con đường!

 

Mênh mông đó!

Non xanh nước biếc

Ngậm ngùi đây!

Hai tiếng quê hương!

 

 

 

THUYỀN TRĂNG

 

Có ai. thức trắng đêm nay?

Có tôi. chất nhớ thương. đầy. mắt đêm!

Trăng nghiêng hướng ấy. hãy nghiêng!

Chở tôi thương nhớ. truy tìm cố nhân!

.

Ai quên ngày cũ. thì quên!

Trong tôi. cố quận. vẫn. vầng nguyệt cong

Môi son. mắt biếc. phượng hồng

Tóc huyền nghiêng nón. điếng căm một người!

.

Có ai. mong nhớ đêm nay?

Có tôi. thương nhớ. gởi đầy thuyền trăng!

Nghiêng về phương ấy. nghe không?

Trút đi cho hết. nỗi niềm trong tôi!

.

Trăng còn nghiêng nữa… hay thôi?

Sao. nghe vẫn nặng. hồn tôi. tình nào!

.

Nguyên Lạc