06/04/2019
hoàng xuân sơn: suy nghĩ. sau hoang biệt

 

Violoncello – Tranh: Mai Tâm

 

cái lồng lộng chữ nghĩa

úp úp một lữ trình

trương mục nào vừa khóa

nẻo về.  phía u minh

 

người mang đi tất cả

tinh văn khép trận đồ

không còn gì nghe ngóng

tượng hình của hư vô

 

đừng.  đếm sao thất lạc

triệu đóa vân đã tường

nét cong vay đường thẳng

giữa thục thành ngưng hương

 

chuỗi xâu hồn tỉ mỉ

có khi hạt ngâu vàng

mùa du dương rộ chín

một dặm về lang thang

 

hoàng xuân sơn

3 tháng sáu mười chín

 

 

©T.Vấn 2019