08/22/2019
Hoàng Xuân Sơn: Một thoáng Vũ Hoàng Thư

 

Một Đôi – Tranh: Mai Tâm

 

 

Một thoáng một thoáng trong đời

Rong chơi một thoáng

Nụ cười thoáng vui

Mây bay

Một thoáng ngậm ngùi

Có nhau một thoáng

Còn tôi

Với người

Hoàng Xuân Sơn

20 tháng 8. 2019

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019