11/09/2019
Hoàng Xuân Sơn: C o l l a g e, c ắ t d á n

Hoa Hướng Dương – Tranh: Mai Tâm

 

(c h u y ể n   t h ể   l ụ c   b á t từ: NHỮNG ĐÓA NGHỊCH MÙA của Huỳnh Thị Quỳnh Nga)*

 

Cúi xuống

Câu lục bát mềm

Lặng yên như cỏ như thiền đêm

Qua

Sông trôi khắc khoải phù sa

Với tay hái chạm những tòa sen thơm

Đóa nào hồng. Nhớ

Môi em

Ngón tay nào. Gió. Rất ngoan lên mình

Về đâu đó

Gã si tình

Cúi xuống khoan nhặt

Chiều lênh đênh. Triền

Câu ca dao đọng dưới miền

Mùa thu chuôi mắt. Chao

Nghiêng vỗ bờ

Thổn thức vùng ký ức thơ

Hỏi em còn nhớ anh. Bờ

Miên du

Bước vào hoài niệm chân như

Ký tự phát sáng

Đỏ phù sa thiêng

Mùa con gái sóng sánh, miền

Chiều phơi cánh gió thấy duyên trổ mùa

Về phía đồng bằng tôi nghe

Ngân ngấn những giọt em

Về với tôi

Nghe câu lục bát xanh đồi

Cháy lên triền cỏ đêm vời tóc bay

Vỹ cầm. Đêm thánh thót

Ngây

Rót tôi vào muộn

Nỗi say men đời

 

Hoàng Xuân Sơn

27.oct 2019

 

Nguyên Tác:

C O L L A G E

C Ắ T   D Á N  ( 1 )

 

Collage là một nghệ thuật. Hay chỉ là một thao tác thủ công?

Có người cho cắt dán ( thơ ) mang tính nghệ thuật vì có sự suy nghĩ và đồng cảm của tác nhân.

Có người cho đấy là một trò chơi lắp ráp trẻ con vì sự dễ dàng của cắt xén.

Có người cảm nhận thơ cắt dán là một hình thức của họa thơ tân thời.

Thử nghiệm xem!

 

N H Ữ N G   Đ Ó A   N G H Ị C H   M Ù A

(Nguyên tác, Huỳnh Thị Quỳnh Nga)

 

Cúi xuống  để thấy

Câu lục bát mềm  như cỏ

Lặng im như thiền.

Trên cành sen đêm qua phía mùa thu con gái

Tôi nghe sông trôi khắc khoải

Phù sa mềm

Em về . Với tay  hái chạm những mùa sen

Đóa sen nào  rất hồng tôi nhớ  quá đôi môi em

Ngón tay nào rất ngoan

Thơm lên từng cánh gió

Chiều đa đoan.

Có gã si tình về đâu đó. Khoanh tay

Cúi  xuống triền chiều

Nghe . Câu ca dao đọng lại . Dưới đuôi mắt mùa thu   biếc xanh

Tiếng sóng chao nghiêng. Vỗ về bờ  thổn thức .

Đi tìm qua vùng ký ức

Hỏi em còn nhớ anh

Tôi miên du.

Bước vào hoài niệm . Những ký tự phát sáng

Cho tôi đi tìm . Cánh chuồn hóa mộng.

Chở tôi  về phía em

Phía vạt phù sa  đỏ linh thiêng

Nơi. Sóng sánh mùa con gái

Tôi nghe. Chiều phơi lên  cánh gió.

Để thấy em như  trở lại.

Trên những cánh mây thiền

Tôi thả hồn tôi về phía đồng bằng

Để nghe…

Một đêm rất riêng

Đêm nay. Đồng bằng ngân ngấn những giọt linh thiêng

Em hãy về  với tôi.  Nghe câu lục bát rất xanh

Cháy lên  triền đêm rất đỏ

Tôi nhặt hương tóc em bay

Mùa  vẫn còn đâu đó

Tiếng mưa khuya. Vĩ cầm đêm

 

Thánh thót .

Tôi rót vào đêm. Em rót vào tôi.

Chếch choáng men say

Đêm. Chạm  mềm đáy cốc

Phía mùa thu em.  Trái tim tôi trổ những đóa nghịch mùa