11/16/2019
hoàng xuân sơn: L’art de vivre/Bài Dưỡng

Ảnh (HKL)

 

L’art de vivre

 

(sau nhiều đột chứng)

 

sống lùi

là một mức.  lên

bởi chưng tụt hậu

tự đền xuân xanh

sống ở giữa.  vui. rất đành

muốn chậm thì chậm

mà nhanh

cũng

cái bềnh.  bồng.  ở riêng ta

cái lưng dựa cột

tà tà nghe

nhau

sống.  lặng im

như một tàu

lá vừa xanh biếc

đã chau mặt

vàng

sống lơ mơ

sống tàng tàng

chút chăm cây cỏ

lan man

xứ

đời

 

 

Bài Dưỡng

 

  Tặng Bắc Phong

 

Một giờ chánh niệm chưa xong

Đã nghe tạp niệm

Chạy vòng tiêu sơ

Tôi là ai? chương. mơ hồ

Nghe đau cánh quyển

Giữa tờ không không

Có phải em

Đuôi. vân mồng

Cơn mưa hút bụi

Đạm hồng phôi pha

Một ngàn hoa một ngàn

hoa

Tiếng than vọng niệm

U oa

Lập

Lờ

 

 

Hoàng Xuân Sơn

11/11/19

 

 

©T.Vấn 2019