01/06/2020
Hoàng Xuân Sơn: CHỮ. và chữ

Rùa Văn Miếu – Ảnh: Lưu Na

 

Chữ chữ.  ào ào bươi ra

tràn lấp địa chấn kinh qua địa cầu

chữ làm bản mặt rầu rầu

chữ trong ruột héo ra ngoài chữ tươi

chữ siêng năng chữ biếng lười

chữ nhân văn khép đười ươi chữ rừng

chữ âm âm chữ phừng phừng

chữ nhễu nhão chữ tưng bừng cuộc chơi

chữ khóc lóc chữ mếu. cười

chữ nằm bưng mặt ngoài khơi tạ tình

chữ đày đọa mấy sinh linh

Hoàng Xuân Sơn
©T.Vấn 2020