01/18/2020
HOÀNG XUÂN SƠN: C H U Ộ T. V À N H Ữ N G M Á Y Đ Ộ N G K H Á C

 

Gió Xoáy – Tranh: Mai Tâm

 

N ă m  c h u ộ t

Hoang mang với đá tai mèo

Ờ          con chuột nhắt

Cứ trèo lên

Xem

A

Năm tí rồi sao? hèn

gì lũ nhỏ cứ bon chen

hà rầm

Mình cứ một tuổi

dập. bầm

vẫn xuân lai láng

còn hăm

động đình

Con chuột

Be bé

Xinh xinh

Xin đừng cắn cái dập dình

Nước

Nôi

C h ạ m

Xin vui lòng đừng đụng đến trạn bát

những con chuột có thể

bay ra ngoài hành tinh

 

D ấ u  c h ỉ

Nhấp chuột

Xưa rồi

Những ngón tay

Bên ngoài tụ điểm

Q u á  t ả i

Đừng gặm gạp chữ nghĩa

Coi chừng

Bội thu

 

H a i  p h í a

Chuột đang bận tư tình

bàn phím bảo

anh cứ đi tự nhiên

không cần rón rén

V à  n g ự a

[ viá, ăn theo ]

Nhúc nhích ta.  tưởng.   hạ hồi

Dài chương phục hoạt

Đi đời phục viên

Cứ nằm yên đấy.   nằm.   yên

Đũa thần

Đuối mộng thiên tiên vỹ cuồng

Nao nao khi ngựa sổng chuồng

Đường mây dục tú hoành phương rập rờn

Bây -giờ -như -lôi -dây –cương

Lỏng

Buông tay khấu

Dặm trường

Ngu

Ngơ*

HOÀNG XUÂN SƠN


28 novembre 2019


* Tập Kiều

 

 

©T.Vấn 2020