03/20/2020
Nguyễn Hàn Chung: Lục bát buồn tháng ba 2020

 

Kiếp Khác – Tranh: Thanh Châu

 

 

Bây chừ sex cũng xa nhau
gần thêm chút nữa biết đâu tiêu tùng
đất trời như lậm ngày chung
tình nhân sao cũng ngại ngùng tình nhân

Bây chừ mưa sở mây tần
qua loa không dám cách tân phi thường
phổi bò mà dính bi thương
cũng tiêu huống cái tầm thường đôi ta

Bây chừ rất sợ ra ma
gia nương cũng đứng đàng xa rối bù
đời người thoắt cái chìm thu
lò thiêu lửa cháy ù ù, khói thôi!

Bây chừ ngất ngưởng trên ngôi
cũng lo bén máu cái người kề bên
tiếng ho thảng thốt miếu đền
tuổi cao chúa điểm danh trên niết bàn

Bây chừ thôi hết hoang mang
đời người ai cũng tro than một lần
thơ tình gửi gió thu phân
sức còn mưa sở mây tần, ráng đi!

Nguyễn Hàn Chung

17/3/2020

 

©T.Vấn 2020