06/15/2020
Nguyên Lạc: SẦU QUÊ

Chiều đầm Ô Loan – Tranh: Mai Tâm

 

Nhật mộ hương quan hà xứ thị
Yên ba giang thượng sử nhân sầu
” [*]

Chiều xuống vời quê nơi nao hở?
Đèn Cali xanh đỏ phát rầu
Trên sông khói sóng nơi đâu tỏa?
Ở đây cao ốc dựng bóng sầu
.
Tri kỷ nhìn quanh … một tiếng thở!
Rượu uống mình ên có sao đâu?
.
Nguyên Lạc
………………
[*] Trời về chiều muộn, tự hỏi quê nhà nơi đâu?/ Trên sông khói toả, sóng gợn, khiến người sinh buồn! – Hoàng Hạc Lâu – Thôi Hiệu

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020