07/07/2020
h o à n g x u â n s ơ n: t R Ù N g t U

Vạc bay – Tranh: Mai Tâm

 

Chữa thơ từ một dấu buồn

mở ra trang lặng

ý tuôn về đời

buổi chiều vàng ánh trăng rơi

mấy khi huyền hạ

ru hời tiếng đêm

chữa thơ từ hạt rất mềm

từ câu kinh rụng xuống thềm tân toan

chữa u trầm một vết hoan

bay chim về lại buổi đoàn viên xưa

chữa ngày nắng

tạnh

ngày mưa

chữa

tôi

em

với vụ mùa thất thu

 

h o à n g x u â n s ơ n

29. 6. 20

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020