08/28/2020
Nguyên Lạc: SUY TƯ/ĐÊM THU

Đêm Thu – Tranh: Mai Tâm

SUY TƯ
.
1.
Đời mà thiếu vắng tình thương
Làm chi có chuyện dị thường Sắc Không?
Có. Không tự ở trong tâm
Triệu câu kinh tụng đừng mong Niết Bàn!
.
2.
Giai nhân. ai chẳng muốn gần?
Tình nồng. ai chẳng bâng khuâng kiếm tìm?
Thế nhân là giống hữu tình
Trên trời dưới đất chỉ mình được sao?
.
3.
Nam mô thế giới ta bà
Cảm ơn Phật, Chúa cho ta yêu người
Ví bằng vắng mất nụ cười
Chắc rồi ai cũng … bỏ đời đi tu!
.
4.
Trăm năm một giấc mộng dài
Thịnh suy bào ảnh … mây bay chiều tà
Giật mình ngẫm lại đời ta
Con chim trước ngõ líu lo xuân về!

 

 

ĐÊM THU


.
Trăng ở nơi này người ở đâu?
Đến chi thu hỡi để tôi sầu?
Rượu đây sao chẳng làm vơi nhớ?
Phương đó muôn trùng!
Tinh vẫn sâu?
.
Trăng ở nơi này người mãi đâu?
Lay chi tôi hở bóng nguyệt sầu?
Động chi tôi hở niềm cố xứ?
Biết đâu tìm hở?
Kiếp đời sau?
.
Tôi ở nơi này đêm trắng thu
Trăng thu sáng quá. mãn khai ngời
Tôi uống trăng thu từng giọt đắng
Uống …uống … cho say
Để quên người!
.
Chẳng say. tôi biết làm sao hở?
Trăng rọi tình tôi rõ một thời …
Muôn trùng vời đó … trăng còn tỏ?
Cô lữ. Đêm thu …
Một bóng người!
.
Nguyên Lạc

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020