10/26/2020
h o à n g x u â n s ơ n: b ư Ớ c C ù N G b Ó N g x Ế/l ề u t h u

 

clip_image002

Tranh : Léon Spilliarert, Belgian artist

 

b ư Ớ c C ù N G b Ó N g x Ế

 

Khi đi qua cầu lúc đứng bóng

hãy lắng nghe từng bước chậm trong đời

có thể lúc nào đó bắt gặp

sự huyền nhiệm tuổi chiều đang rơi

 

lớp da nhăn như cái túi đựng

đã lâu quên những thứ lỉnh kỉnh bên mình

cứ nhớ một điều không quên được

ai rồi cũng tới chỗ cùng đinh

 

ừ. trút hết cởi hết cho lời đơm nhẹ

chút mật ngôn còn đọng giữa muôn chiều

ngọt với mình. với người. tất cả

thương yêu này lắng dịu yêu thương

h o à n g x u â n s ơ n

25 Oct. 2020

 

 l ề u t h u

clip_image002

Tranh : Cabin in autumn, Julie Hart Beer – 1910

 

thu lây bệnh ngứa da trời

nằm nghiêng nghe thấy cuộc đời chạy rông

đàn kiến tở mở qua sông

lá. lá tấp một bụm hồng thiết thao

trên nóc. quạ khản giọng. gào

trả tôi bạn lữ lời chào muôn xưa

thu đi. còn bợn gió chừa

ngọn tóc bay quá lầu trưa dụi buồn

đẩy người. tới một niềm thương

mà rồi đứng lại bên đường thở than

nghe ai hò giọng xuyến vàng

chim đi một nước cầu sang lại về

đời buồn. luẩn quẩn hòn đê

bàn tay rất tội giữa nghề sinh lao

sân chơi đã trụi cây rào

xin đêm còn chống ngọn sào ăn năn

bước qua. bước qua ân cần

vuốt ve. nắn lại chút trần gian quên

ngày đi có vạn dốc triền

cứ lăn. lăn mãi cũng quen ngấn chiều

dựa. ngồi với tảng hoang liêu

nghe lều thu vãn đôi điều nhớ thương

ơn nhau. giữ lại vô thường

và môi son nhạt mùi hương giảo trình

hoàng xuân sơn

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020