12/07/2020
Hoàng Xuân Sơn: Sen Thức/Gái Sen

 

clip_image002

Tranh: Võ Hoàng Minh

 

 

S e N t H Ứ c

mặt anh chìm giếng bông sen *

nở ra một đóa loa kèn ngậm tăm

ngủ đi. kẻo trăng không rằm

vì đêm trắng thức cùng thăm thẳm mùa

@hxs.05dec2020

*ý, ntkl

 

 

{g Á i s E n}

 

gái sen cái mình dài ngoằn

cái mẩy thon thả

cái loăn xoăn

chìm

giữa mùa lá

ngủ

lim dim

sen hồng

nhũ phấn

đợi tìm gương nhan

 

@hxs.04dec2020

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020