04/27/2021
Hoàng Xuân Sơn: c Ô N g Á n l Ò N g v Ò N g

Viết – Tranh: Hoàng Thanh Tâm

 

{ s ự v i ế t }

Tôi viết cho vui cửa vui nhà

viết tàm xàm

chân đất

 

Tôi không run rẩy linh thần

không huy hoàng rực rỡ

tôi không sứ mệnh

 

Xin đừng thẩy tôi lên

tôi không bong bóng

tôi thường dân không siêu bay

 

Ở mãi cùng đất

tôi đứng trên đất

lùn tịt

 

{s ự đ ọ c}

Tôi không đọc bạn từ những thương hiệu

tôi đọc bạn bên ngoài các tước hiệu

 

Tôi đọc bạn cái đang là

không phải cái sẽ là

 

Tôi thích đọc bạn

từ cái chưa là

 

{s ự n g h e}

Hôm.

run lẩy bẩy

tự vì

bom tấn mà nổ

còn chi là đời

 

{s á n g t ạ o}

Hắn kiên trì kéo đá lên đỉnh

có đứa chơi khăm dùng hủ lô rị lại

chẳng bao lâu dằng co

đường độc đạo hõm thành thung lũng

hoa dại mọc vàng

h o à n g x u â n s ơ n

( tháng 2&3 năm 2021)

 

 

clip_image003

 

 

 

 

©T.Vấn 2021