T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Tư 27, 2021

30/4 – Điều cần nói

Đoàn Bảo Châu Tôi sẽ không nói ngày ấy là ngày gì bởi với bên thắng cuộc, ngày ấy là ngày “chiến thắng”, “giải phóng”, “thống nhất”, bên thua cuộc là ngày “mất nước”, “thua cuộc” là ngày bắt đầu một thời kì mà những người dính líu tới quân quyền của VNCH sẽ bắt

Đọc Thêm »

Nguyễn Hàn Chung: Trà hành

Ấm trà thiu – Tranh: Thanh Châu     Ngươi thích trà Tàu ta thích Việt trà Tàu uống vào nó chán chết đời mình bầm dập đã hơi quen không lẽ uống trà mà thấm mệt!   Trà Tàu thì uống thấy ghê ghê nhấp một miếng đầu đã thấy tê phải chi có

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: c Ô N g Á n l Ò N g v Ò N g

Viết – Tranh: Hoàng Thanh Tâm   { s ự v i ế t } Tôi viết cho vui cửa vui nhà viết tàm xàm chân đất   Tôi không run rẩy linh thần không huy hoàng rực rỡ tôi không sứ mệnh   Xin đừng thẩy tôi lên tôi không bong bóng tôi thường

Đọc Thêm »
Lưu Trữ