04/27/2021
Nguyễn Hàn Chung: Trà hành

Ấm trà thiu – Tranh: Thanh Châu

 

 

Ngươi thích trà Tàu ta thích Việt

trà Tàu uống vào nó chán chết

đời mình bầm dập đã hơi quen

không lẽ uống trà mà thấm mệt!

 

Trà Tàu thì uống thấy ghê ghê

nhấp một miếng đầu đã thấy tê

phải chi có bạn cùng song ẩm

ngoại luận trà văn cũng rất mê.

 

Chúa cũ đào vong ta ở lại

uống trà Bắc Thái với bên tê

mấy chục năm rồi mà vẫn nhớ

chén trà với bạn chiều Ban Mê.

 

Uống trà với vợ ôi là chán

phải lẹ làng chơi hết cả ly

mình có đời mô thành Cộng Sản

mà bàn với vợ chuyện nâng bi.

 

Sang Mĩ thèm khan chè Phú Thượng

ừng ực tô sành nốc một hơi

quấn thêm điếu thuốc rê Cẩm Lệ

phà khói vào xưa quá đã đời.

 

Gái Tây khan hiếm niềm e thẹn

lại nhớ thuyền quyên khép nép xưa

cái tiếng mời anh nghe rất sướng

uống trà mắt cáo chén pha mưa.

 

Chiều nay độc ẩm mà đa ẩm

có bạn mù xa nhấp với mình

bia rượu bệnh nhiều nên tự cấm

chè quê uống thỏa chí bình sinh

 

Qua rồi cái thuở đeo ham hố

trà rượu chi cũng sẽ buộc mình

nhưng uống thơ yêu thì rất lẹ

đàn ông buồn quá cũng rong kinh

 

Nguyễn Hàn Chung

(Tháng tư hai mốt hai mốt)

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021