08/02/2021
Hoàng Xuân Sơn: Đ Ạ I M Ộ N G

clip_image001

buổi sáng lò mò chiên quả trứng

bếp núc dậy mùi thơ thẩn anh

cà phê thơm nức chưa kịp uống

ngày kéo nhau đi nhanh thiệt nhanh

 

anh chiên trứng anh nấu mì gói

sở trường sở đoản lội vào nhau

câu thơ rớt hột từ năm ngoái

lá mọc xanh um chỏm mộng đầu

 

đương thì. ừ mộng. hồn lơi lả

anh chiên anh chiên anh chiên anh

xù như chú cá nằm lăn bột

đại mộng đăng đê cũng lạc thành

 

h o à n g x u â n s ơ n

Father’s Day 2021@20juin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021