T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hòang Xuân Sơn: chén tui chén bác

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

ai noái chi mược ai

thơ tui mần vẫn có

chút thù tạc lai rai

với bạn bè thân hữu

cùng chương sự dài dài

 

bạn mền mới khỏi bệnh

răng không tặng một bông

hồng hương lai láng tỏa

ngát thơm vị đồng lần

 

bạn già in cuốn sách

còn phưng phức mùi đời

tặng bạn chùm bong bóng

như lời nguyện tinh khôi

 

thơ văn bạn mình hay

cứ tình thiệt vỗ tay

mược kệ người bôi vẽ

câu cú đã an bày

 

tài lân vượt tài ganh

mừng bạn được vinh danh

nơi cõi thường an trụ

cùng nhau một dỗ dành

 

hò dzô cụng cái chơi

xa xôi mà gần xịch

cứ nói nói cười cười

cũng có ngày tới đích

còn tin bạn nghe ngóng

còn niềm vui phút giờ

ví mà bạn đi khỏi

còn gì thẩn với thơ

 

hoàng xuân sơn

30 mai 2019

trong tập Thù Tạc

(tạ sự kiểu Thái Bá Tân)

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019