T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: dừng chân

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

SaiGon ngay tro lai 3

              Ngày Trở lại – Tranh: Thanh Châu

 

    tặng Trịnh Y Thư

 tôi trả điệu buồn cho thành phố

rồi đi ra khỏi cơn địa chấn ban đầu

một người núp lén trong khe áo

nhìn ra ngoài chẳng biết đâu đâu

 

chuyến xe phăng ngang vùng tử nạn

những cuộn dây thép níu mây trời

buổi chiều dội xuống trên hàng mã

ngựa phi ngựa phi tuồng cổ tích trôi

 

gối đầu kêu rao phương lập thể

dẫn dắt hình nhân đi tìm cơn mơ phát tán du dương

khi trở về bình tâm chấp ý

phế phẩm đâm mòn dặm lữ tang thương

 

những căn nhà giới nghiêm ban đêm tùng đảng

nơi tu tập lũ bóng ma xé rào

lấn lướt ra đi một bông hoa vừa cớm nụ

ai bôi xanh một vẫy tay chào

 

tôi thả địa đàng cho cơm áo

nằm bao lâu thấm đượm luân hồi

mình dầm bơi bơi trong phiền não

biến tấu người còn thở trên môi

 

nói đi nói đi chỉ một lời

rồi mai kia ngậm câm tàn tích

vết nứt vết sẹo trổ xuống đồi

con dốc nào dừng chân biệt lệ

hoàng xuân sơn

20 nov. 2017

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2017