T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

hoàng xuân sơn: L Ụ C [ t r ạ n ] B Á T Ở D E N V E R

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

D e n v e r một ngày mưa tuyết – Ảnh: Tác Giả

 

{S á u   T á m.   T r ê n   Đ ồ i   R ă n g   C ư a }

 

hanh.  khô lên

nỗi buồn rầu

vàng thêm một chút kim âu

dật dờ

gió.   đồi cọ tuyết

phơ

bay bay.  son.  nóc bệ thờ

lu câm

về đeo dáng nghị rất thầm

con chim cắc cớ

ngoài,  âm tịnh.  hàm

vịn lời còn chút xanh lam

đứng.  đi

như một vệt chàm loay hoay

đỏ đất.  điệu.  vần cối xay

bơi

rơi

hạt ngọc đuối ngày

lưu ly

tư tình mấy độ vân vi

nghìn năm khóa sổ xuân thì

lạc lâm

(26 tháng 10 Quốc Khánh VNCH

2019)

 

 

{K h ú c   Đ ờ i    T h ơ}

 

Dụng ngữ nặng tợ đá chồng

nhiều khi nhẹ tựa cánh hồng an nhiên

bay bay

thơ                         thơ

triền miên

thơ nào đục. đẽo trăm miền riêng tư

Thơ vô ưu

thơ ngục tù

câu thơ nhốt gió

vào du phiếm ngời

(Oct.2019)

 

{N g ạ c   T h u ỵ}

 

Lên cầu lam gánh hẻo đời

nghe trăng tố tụng

ngàn khơi biển chìm

dưới đáy người

mục

thân chim

giở mùa hôn thuỵ truy tìm vết nhăn

Chuyện đời xưa.  lửa

tiện tằn

trái tim đã ngốn bụi trần hoang mê

đừng hoảng kinh.  phố

huyện đề

dãy nằm bẹp số dinh tê phận người

Qua đồng vĩnh thuỵ nằm nơi

trong hôn ám

tuyển rạng ngời

châu trân

(28 oct 19)

 

 

{Ở   H  o  a  n  g   H u y ề n}

 

Lấn cấn

với kim loại.  bày

dao đưa bén ngót

lạng ngày chưa xong

dùng dằng

cuộc đợi

long nhong

mây trôi.  níu

lả

đàng đông muộn về

định thần

sắc thiệp ngoài khe

bàn chân lội nước

vẫn đè lên nhau*

mặt trời cọ xát da nâu

con mắt xuyên tứ

điệp mầu xanh lơ

nhìn.  suốt.  thấu cảm

bụi

bờ

hôm xưa cọng cỏ

mọc nhờ hoang cư

(9.nov.2019)

*ý, bùi giáng

 

hoàng xuân sơn