T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười Một 29, 2021

Tô Đăng Khoa: TẰM NHẢ TƠ, THƠ NHẢ CHỮ

Góc vườn – Tranh: Mai Tâm [Đọc Nhả Chữ của Hoàng Xuân Sơn] Trong dân gian “kiếp tằm trả nợ dâu xanh” là một thành ngữ để nói về thân phận của người nghệ sĩ trong xã hội. “Dâu xanh” hay “biển dâu” còn được hiểu là “cuộc đời này” trong một số điển thi.

Đọc Thêm »
Lưu Trữ