T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: lễ lạc. tình yêu. lướt phây, v. v.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

doi song

Chàng và Nàng – Tranh: Thanh Châu

 

chàng

thèm đi hoang như

con                       ngưa

[nặng] ngựa.  kéo.  tải

chạy bừa

cương

nhu

bã nhơn sinh chín thần phù

đồ đoàng.  rượt.  phóng

cúc cu

rập

ràng

trên trời có triệu lỗ hang

dưới đất

có một anh chàng

động kinh

 

và nàng

khóa thời khép cổng

tư dung

nghìn hoa phương tán

mịt mùng son khuyên

gương đồng

vụn vỡ thuyền quyên

sắc xăm một nét muộn phiền

tu lan

sau miên thu

chín rộ

vàng

cửa ngân suốt một tình tang

biệt mù

hoàng xuân sơn

tháng 2 năm 18

 

lướt phây, v. v.

qua già rồi em ơi

cách gì chạy bộ ra suối tiên

ngón giao chỉ bấm

khựng khừng

sượng sùng lăn búi cỏ

bỏ nhỏ thâm niên

qua già rồi em

đừng liếc mắt đưa tình

[con sâu chết chẹt

bó chiếu phải hôn?]

bọ mạ không phải

đẻ ra mình đầu óc rối beng

bị mình nhìn hình tơ tưởng

tự sự

cơ khổ đôi mắt cập nhem

ngó gì cũng ra gái

phải công nhận người con gái có cái bo-đì đẹp

em bận gì cũng đẹp

nõn- nường- thướt- tha- diệu- vợi- tân- kỳ

đừng kỳ cọ

cứ bận áo tắm

để môi trề cong cớn

hung

chu (choa) miếng con gái

không phải gái

(đó nợ)

hẳn là thiếu phụ ban sơ

ngó mòn con mắt

không phải nam xương ngồi nhìn vách

chuyện xưa rồi

em đương bận gì

không

phải công nhận khuôn mặt dán vào xa xăm

có chút gì gần gủi

khiến mình lân cận

búi cỏ và lông măng

con sâu lại nhảy đựng

em đừng xông pha sợ hết ngày

hãy bận áo dài

bo-đì

bận gì cũng đẹp

qua già rồi lảm nhảm hát

nếu anh còn trẻ . . .*

 

hoàng xuân sơn

9 jan. 2018

*nếu anh còn trẻ như năm cũ

quyết đón em về sống với anh

   Hoàng Cầm/Phạm Duy

 

 

 

©T.Vấn 2018