T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hòang Xuân Sơn: ngẫu hứng, tặng bác Sơn

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 

núi đã hồng lên sương cẩm tú

mùa hè phả lại mấy tin xuân

trường giang con lũ vừa đi khuất

đã nắng mon men bước lại gần

 

ừ rồi tay cọ tay cầm bút

giong ruổi đời tuỳ nụ hương pha

đuổi bóng hoàng hôn*vào đêm thẳm

dựng chút bình minh phía ngọc ngà

 

hoàng xuân sơn

27 mai 2019

*nhan sách, Trương Vũ

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019