T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: SƯỚT MƯỚT HỒNG

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Ảnh (Tác giả gởi)

Lời một con chim gì

hót mận gai buổi sớm

lời của tiếng man di

đi về trong giấc muộn

,

Không thức mà áo chùng

những nếp nhăn tiền sử

không ngủ mà rưng rưng

núi đồi như quá khứ

,

Con sông nào khất thực

xin sắc màu lạnh bong

trời chăm ly buổi ấy

những mảnh vỡ tro hồng

,

Chiếc hoa nào can dự

trâm xước cài nơi đâu

ai nghiêng mình hội cũ

thiêm thiếp một giang đầu

,

Tựa lưng vào hương mị

miền trôi phai nhọc nhằn

còn dư âm vạn đợi

tiếng cầm hồ thất thanh

,

Sương không còn bay nhanh

những liếp khe mù cửa

đời nhau một thị thành

giấu mất tên niềm nhớ*

h  o  à  n  g    x  u  â  n    s  ơ  n

h  a  i   m  ư  ơ  i   b  a   t  h  á  n  g   t  ư,

n  ă  m   2  2

*ý, Nguyễn Đình Toàn

©T.Vấn 2022